สถิตนักเรียนมาสาย

-รอการปรับปรุงข้อมูล

เว็บไซต์ที่แนะนำ

Login Form

โครงการส่งเสริมมารยาทไทย

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมมารยาทไทย ในวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ให้กับตัวแทนนักเรียนในทุกระดับชั้นของโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  จำนวน 34 คนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นแกนนำในเรื่องมารยาทไทยต่อไป

คลิกดูภาพทั้งหมด

Share

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช